Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Data a statistiky

Každé významné rozhodnutí - a výběr oboru na VŠ k nim nepochybně patří - se musí opírat o relevantní informace a data. Mohlo by se zdát, že získat kvalitní informace je nyní snadné, nicméně opak je pravdou. Na těchto stránkách vám přinášíme nejrůznější agregovaná, propojená či dále analyzovaná data z různých zdrojů.

Aktuální data a statistiky

Jak je to s prostupností?

Cílem velké části uchazečů o studium na VŠ je absolvování nikoliv pouze bakalářského stupně, ale také navazujícího magisterského studia (toto rozdělení funguje téměř na všech oborech v ČR). Podívejte se, které fakulty nabízející obory EVVO a UR jsou "nejprostupnější", a které naopak navazujícímu magisterskému studiu příliš nepřejí...

Více...

Které univerzity mají nejvíce zahraničních partnerů?

Zahraniční stáže studentů i bakalářského stupně jsou v dnes obvyklou součástí studia. Studium v zahraničí je i pozitivní položkou ve vašem profesním životopise. Podívejte se na žebříček VŠ podle počtu partnerských institucí v zahraničí (resp. uzavřených bilaterálních smluv). Lze předpokládat, že univerzity, které mají vysoké počty zahraničních partnerů nabídnou studentům více možností, jak realizovat své zahraniční studijní plány.

Více...

Studium v zahraničí - aneb co nabízejí vybrané fakulty svým studentům?

Nabídka v oblasti zahraničního studia či přesněji zahraničních stáží je, či měla by být, jedním z kritérií výběru fakulty. Neztrácejte se v bludišti stránek jednotlivých fakult, využijte našeho seznamu odkazů na možnosti zahraničních studií jednotlivých fakult působících v oblasti EVVO a UR.

Více...

Kde se doktrandům daří?

Zajímá vás, které fakulty nabízející obory EVVO a UR mají nejvyšší podíl doktorandů ze všech studentů? Které fakulty byste měli vzít v úvahu, uvažujete-li o akademické či vědecké dráze?

Více...

Předhled oborů EVVO a UR vyučovaných v cizích jazycích na českých VŠ

Některé české VŠ nabízejí obory akreditované v jiných jazycích než čeština. I když neuvažujete o studiu v jiném jazyce než českém, mohou být tyto informace pro vás užitečné: na fakultách, kde se tyto programy vyučují, je zpravidla větší šance komunikovat a spolupracovat se zahraničními studenty. Obory v jiných jazycích si navíc akreditují zpravidla jen kvalitní a stabilní instituce - existenci případně počet těchto oborů lze brát v jistém smyslu jako jedno z mnoha měřítek kvality dané instituce.

Více...

Rodinné prostředí nebo "masovky"?

Přemýšlíte, na kterou z fakult si podáte přihlášku? Atmosféra a fungování školy se odvíjí i od její velikosti. Přinášíme žebříček fakult, které nabízejí obory EVVO a UR.

Více...

Klíčová slova z názvů bakalářských prací - podívejte se na vaši fakultu

Sesbírali jsme klíčová slova z názvů bakalářských prací a vytvořili tzv. tag cloud. Podívejte se, jak vypadá pro vybrané fakulty.

Více...