Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 Výchova k občanství

ŠVP - Gymnázium J. A. Komenského, s.r.o. v Dubí

Cílem realizace ŠVP podle struktury RVP pro nižší i vyšší stupeň víceletého gymnázia je, aby bylo ve škole vytvářeno sociální klima, v němž je vztah žáků a učitelů jako vztah partnerů a aktivních účastníků vzdělávání.

ŠVP je zaměřený na modernizaci výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj klíčových kompetencí v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Při jeho realizaci bude <>implementována diferenciace a individualizace vzdělávání. Vymezením ŠVP jsou vytvořeny a budou ověřeny inovativní metody vzdělávání v Gymnáziu J. A. Komenského v Dubí k utváření a  rozvoji klíčových kompetencí žáků na nižším stupni víceletého gymnázia. Modernizace metod výuky bude podpořena aktivním využitím informačních a komunikačních technologií při výuce ve všech předmětech, projektech a projektových dnech a aktivitách žáků.

ŠVP vytváří podmínky k tomu, aby se žáci chtěli učit (dlouhodobě, celoživotně, aktivně), aby byli motivováni pro učení, poznávání, zkoumání, praktické činnosti a aktivně se zapojovali do procesu vzdělávání. ŠVP má vzdělávat žáky tak, aby mohli uplatnit své individuální předpoklady, aby se jejich vzdělávání odvíjelo odpřevažujících zájmů, schopností, reálných hranic možností.

V jednotlivých vzdělávacích oblastech ŠVP je ve výuce zdůrazněno utváření klíčových kompetencí. Důraz je kladen na komunikační schopnosti, toleranci, solidaritu, spolupráci, na praktické řešení problémů, na péči o zdraví (své, komunity, přírody), na vztah ke kultuře a kulturnosti, na orientaci v potřebách občana a člověka, který bude vstupovat do občanského života a na trh práce. ŠVP vede žáky k samostatnosti, odpovědnosti a rozhodnosti v běžných i výjimečných životních situacích.