Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

ePublikace

Zde najdete sadu ePublikací, které vám napomohou při přípravě na nejrůznější testy studijních předpokladů a matematiku na VŠ ekonomického zaměření.

ePublikace k OSP Scio

Materiály k testům OSP Scio uplatníte, pokud VŠ, na kterou se chystáte, využívá či zohledňuje výsledků v testch Obecných studijních předpokladů (OSP) v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Mezi takové fakulty patří např. právnické fakulty v Praze, Plzni a Olomouci, Fakulta sociálních studií MU aj.

ePublikace k TSP MU

Materiály k testům TSP MU uplatníte, pokud se chystáte libovolnou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, s výjimkou Lékařské fakulty a Fakulty sociálních studií. Díky těmto testům se můžete dostat jak na Filozofickou fakultu MU, tak na Fakultu informatiky, Pedagogickou fakultu či Přírodovědeckou fakultu.

ePublikace k přípravě na matematiku pro VŠ ekonomického směru

Následující publikace vám napomohou k přípravě na přijímací zkoušky z matematiky na VŠ ekonomického zaměření, ať už se jedná o fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, tak např. Mendelovu univerzitu v Brně.

Interaktivní testy - e-learning pro týden 14.4.-21.4.

Při přípravě na jakékoliv přijímací zkoušky je zapotřebí především pravidelnost. Každý týden zde najdete pětici úloh z TSP, OSP či matematiky.