Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Aktuálně

Připravujete se na přijímací zkoušky? Pak Vám možná přijde vhod naše Fórum otázek a odpovědí.

Zajímejte se o témata bakalářek II. - kde hledat?

V předchozím díle našeho zatím krátkého seriálu jsme naznačili, že při volbě oboru je dobré podívat se i na témata bakalářských prací vypisovaných na různých oborech. Nyní se podíváme, kde tyto informace (seznamy témat) hledat.

Více...

Jak porovnávat příbuzné obory (nejen) v oblasti UR

Mám si podat přihlášku na veřejnou správu a regionální rozvoj na ESF MU nebo raději na VŠE? Čím se liší obor Ekologie a ochrana prostředí na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích od oboru s tímtéž názvem na Přírodovědecké fakultě UJEP v Ústí nad Labem? Tyto a podobné otázky řeší každoročně tisíce studentů, kteří se chystají na VŠ. Poradíme vám, jakým způsobem k těmto otázkám kvalifikovaněji přistoupit a racionálně se rozhodnout.

Více...

Zajímejte se o témata bakalářek I. - aneb průvodce zvídavého uchazeče

To, že studium na vysoké škole je rozděleno do několika typů (bakalářské, navazující magisterské a doktorské – s výjimkou některých programů, jako např. lékařství či právo, kde existují jen "dlouhé" nenavazující magisterské programy) je mezi uchazeči dostatečně dobře známo. Rovněž je známo, že studium v bakalářském cyklu je (typicky) ukončeno bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. V následujícím článku Vás chceme přesvědčit, že o témata bakalářských prací je dobré zkoumat už na střední škole.

Více...

Prozkoumejte studijní plány!

"Mám si dát přilášku spíš na aplikovanou ekologii na ČZU do Ústí na aplikovanou ekologii?" – "V čem se liší geologie na Přírodovědecké fakultě UK od geologie na Přírodovědecké fakultě MU?" Tyto a podobné otázky si klade většina maturantů, kteří se chystají na VŠ. V tomto článku vám poradíme, jak na tyto otázky alespoň částečně, avšak fundovaně odpovědět.

Více...

Není nad realitu – navštivte přednášky!

Přestože na internetu je dostatek nejrůznějších informací o možnostech studia na VŠ, v tisku vycházejí nejrůznější žebříčky fakult, vysoké školy se prezentují na veletrzích jako Gaudeamus, reálnou zkušenost s výukou na VŠ nemůže nahradit nic. Rozhodujete se na kterou fakultu si dáte přihlášku nebo na kterou fakultu nastoupíte? Zkušenost z několika reálných přednášek vám pomůže vytvořit si mnohem plastičtější obrázek o studia na dané škole.

Více...

Popis absolventa a charakteristika studijních oborů v oblasti UR a EVVO - zajímavé informace, anebo slohová cvičení?

Prvotním zdrojem informací o konkrétním oboru na konkrétní škole by měly být – a zpravidla také jsou – webové stránky příslušných fakult, případně stránky kateder a ústavů realizujících výuku daného oboru. Uchazeče (celkem pochopitelně) zajímají informace o uplatnění absolventů a obsahu studia. Jsou tato data zajímavá, smysluplná a informačně bohatá?

Více...

Tušíte, co znamená zkratka ISVAV? Několik podnětů pro zvídavé uchazeče... - II.

V minulém díle našeho našeho kratičkého seriálu jsme si ukázali, proč je dobré zajímat se o to, jaké (grantové) projekty se na dané škole řeší: z hlediska uchazeče o studium na VŠ jde o informace, které mohou pomoci při rozhodování, na kterou VŠ/fakultu si podat přihlášku/přihlášky, případně na kterou fakultu poté nastoupit. Nezmínili jsme se ovšem o tom, kde informace o grantových projektech hledat. To si ukážeme v tomto díle.

Více...

Jak je to s nezaměstnaností absolventů? Aneb jak (ne)číst statistiky

V době probíhající hospodářské krize čím dále více středoškoláků začíná při výběru oboru VŠ studia a VŠ/fakulty začíná zohledňovat též míru nezaměstnanosti absolventů jednotlivých fakult. Přinášíme vám data o nezaměstnanosti absolventů fakult, které realizují studijní obory oblasti udržitelného rozvoje, a rovněž také několik podnětů a upozornění na úskalí při interpretování těchto dat.

Více...

Bakalář PLUS – šance pro talentované uchazeče

Směřujete na přírodovědně zaměřené obory? Je pro vás klíčová kvalita vzdělávání a kontakt s ostatními studenty, kteří jsou zaměřeni podobně? Přírodovědecká fakulta UK v Praze připravila pro takovéto aktivní studenty program Bakalář PLUS.

Více...

LinkedIn – zajímavý zdroj informací pro volbu oboru

Zajímá vás, v kde pracují absolventi fakult, na které se chcete hlásit? Pracují v oboru, nebo nacházejí práci spíše v jiných oborech? Sociální síť LinkedIn může maturantům poskytnout zajímavé informace.

Více...

Víte, jaké projekty se řeší na „vaší“ škole? Několik podnětů pro zvídavé uchazeče...

Zajímejte se o to, jaké vědecké projekty se řeší na "vaší" škole – i když se v budoucnu nechcete věnovat vědě. Napovídá to totiž něco i o kvalitě školy či o zaměření jejích pedagogů, což jsou věci, které by měly zajímat každého uchazeče.

Více...

[ Další články ]