Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Aktuálně

Sledujte prostřednictvím našeho agregátoru, o čem píší přírodovědecké fakulty na svých facebookových stránkách.

TSP MU se v roce 2015 mění!

Testy studijních předpokladů jsou klíčem ke vstupu na bakalářské obory na Masarykově univerzitě, oobry UR a EVVO nevyjímaje. Univerzita těchto testů využívá již od roku 2003. Po osmi letech, kdy se tyto testy meziročně příliš neměnili, dochází v ročníku 2015 k několika výraznějším změnám.

Více...

Sledujte na FB nejen své přátele, ale i fakulty, na které se chcete hlásit!

Nabádat maturanty, aby sledovali Facebook je potřebné ještě méně než nosit dříví do lesa. Jistě, jsou mezi námi tací, kteří nejznámější sociální síť z principu odmítají, ale podle statistik jsou v menšině. Tento fakt samozřejmě zaregistrovaly i fakulty.

Více...

Víte o "svém" oboru vše, co je potřeba?

...aneb užitečný seznam či lépe řečeno vodítko pro ty, kteří se rozhodují, na které fakulty/obory podat přihlášky.

Více...

Nejčastější chyby při práci s testy

Řešení z dříve použitých testů je klíčovou součástí přípravy na přijímací zkoušky na většinu oborů – nejen těch, které jsou zaměřeny na UR / EVVO. Není však pravdou, že každá práce s testy je smysluplná příprava. Podívejme se společně na na nejčastější chyby, kterých se při práci s testy uchazeči dopouštějí.

Více...

Jak pracovat s testy co nejefektivněji?

Oborů, na které se přijímá na základě ústního pohovoru je v současné době minimálně. Mezi obory, zaměřenými na UR / EVVO patrně není žádný. Přijímací řízení tedy tvoří písemné zkoušky v podobě testů. Základem přípravy je proto práce s testy. Efektivita je přitom klíčovým pojmem.

Více...

Úmrtnost není totéž co náročnost studia

Podíl studentů, kteří se zapíší do prvního ročníku, ale pak první ročník nedokončí, se zpravidla – poněkud morbidně – nazývá úmrtnost. Všeobecně se soudí, že čím vyšší náročnost studia, tím větší úmrtnost. Čili: školy s vysokou úmrtností jsou náročné. Je tomu opravdu tak?

Více...