Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

LinkedIn – zajímavý zdroj informací pro volbu oboru

Zajímá vás, v kde pracují absolventi fakult, na které se chcete hlásit? Pracují v oboru, nebo nacházejí práci spíše v jiných oborech? Sociální síť LinkedIn může maturantům poskytnout zajímavé informace.

LinkedIn – co to vlastně je?

Představovat středoškolákům Facebook by bylo nošením dříví do lesa. Sociální síť LinkedIn ovšem mezi maturanty tolik známa není. Je to pochopitelné, neboť sociální síť LinkedIn se od počátku profilovala jako síť profesní, na níž zaměstnanci či uchazeči o zaměstnání vyvěšovali své profesní životopisy. A proč vlastně píšeme o profesní síti na webu věnovanému uchazečům o studiu na VŠ? Vždyť uchazeči obvykle nehledají zaměstnání a výukových materiálů (nebo třeba zábavy) je na LinkedIn poskrovnu… Důvod není možná na první pohled patrný, ale je velmi prostý: profily jednotlivých uživatelů sítě LinkedIn (z nichž mnohé jsou veřejné) obsahují zpravidla profesní životopisy, jejichž součástí jsou zpravidla i informace o dosaženém vzdělání. A tak lze procházením profilů, ve kterých lidé uvedli fakultu, která vás zajímá, zjistit, kde jednotliví absolventi dané fakulty působí.

Jak se dostanu k profilům lidí, kteří mě zajímají?

K prohlížení veřejných profilů není zapotřebí být zaregistrovaným uživatelem LinkedInu. Vyhledávání na LinkedInu pro neregistrované není nijak zvlášť komfortní, ale naštěstí si můžeme pomoci Googlem. Zajímají Vás například absolventi Fakulty životního prostředí? Napište do Googlu frázi:

"Fakulta životního prostředí" site:linkedin.com

(uvozovky říkají, že hledaná slova mají v dokumentu následovat bezprostředně za sebou, operátor site doplněný dvojtečkou a názvem domény nám pak říká, že se mají hledat jen stránky pod doménou linkedin.com.

Po zadání dotazu se nám objeví výpis stránek (nechcete-li se vám přepisovat dotaz do Googlu, stačí když odkliknete tento příklad: Google Example.

V převážné většině případů najdete ve výpisu profily lidí, kteří vás budou zajímat. A můžete se pustit do prozkoumávání… (Zjistíte mimochodem, že v ČR existují dvě Fakulty životního prostředí, jedna na České zemědělské univerzitě v Praze a druhá na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.).

Všímejte se třeba toho, kam lidé z dané fakulty chodili na praxe, jaké bylo jejich první zaměstnání, zda zůstávali v oboru, zda mají nějaké zahraniční zkušenosti, stáže atp. Zajímavé je všímat si třeba toho, zda lidí na fakultě zůstávali – zda po vystudování bakalářského stupně zůstali na téže škole, nebo zda se přesnuli jinam.

Několik drobných poznámek na závěr

To, co získáte z procházení několika (desítek) profilů, nelze samozřejmě pokládat za statistiku uplatnění absolventů. I přesto však můžete získat takovýmto jednoduchým způsobem alespoň přibližnou představu o tom, kde a jak se absolventi dané školy uplatňují. Uživatelé LinkedInu z ČR se počítají na stovky tisíc – většinou se jedná o vysokoškolsky vzdělané lidi z větších měst. Výběr tedy není reprezentativní, což v tomto případě tolik nevadí.

Věříme, že díky tomuto tipu získáte přeci jen trochu nevšední a nový pohled na to, co studovat a případně na jaké VŠ.