Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Studijní materiály

V této sekci najdete podklady, které jakožto uchazeči můžete využít jako součást přípravy na přijímací zkoušky na testy studijních předpokladů TSP MU, OSP Scio a matematiku na vysoké školy ekonomického směru. Nejedná se o materiály, které by byly použitelné ve fázi, kdy se uchazeč teprve seznamuje s obsahem a strukturou přijímacích zkoušek, ale v momentě, kdy uchazeč má představu o obsahu a přemýšlí, jakým způsobem přípravu zorganizovat.

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy slouží ke strukturovanějšímu pohledu na danou problematiku. Rozklikávejte jednotlivá políčka myšlenkové mapy a dostávejte se k podrobnějším informacím

Nápovědy

Krátké nápovědy k řešení vybraných úloh z testů. Slouží především těm, kteří řeší úlohy a sem tam si nevědí rady.

Ostatní materiály

Materiály pro pedagogy a lektory