Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Zajímejte se o témata bakalářek II. - kde hledat? (...aneb rádce zvídavého uchazeče)

Přestože na internetu je dostatek nejrůznějších informací o možnostech studia na VŠ, v tisku vycházejí nejrůznější žebříčky fakult, vysoké školy se prezentují na veletrzích jako Gaudeamus, reálnou zkušenost s výukou na VŠ nemůže nahradit nic. Rozhodujete se na kterou fakultu si dáte přihlášku nebo na kterou fakultu nastoupíte? Zkušenost z několika reálných přednášek vám pomůže vytvořit si mnohem plastičtější obrázek o studia na dané škole.

Každé významnější rozhodnutí – a rozhodnutí o volbě oboru, resp. VŠ mezi ně bezesporu patří – by se mělo zakládat na analýze kvalitních informací. Mohlo by se zdát, že získat vhodné informace o kterékoliv vysoké škole je celkem snadné: v přílohách významných deníků vycházejí nejrůznější statistiky, vzdělávací agentury šíří v rámci svých kurzů informace o oborech, na které se specializují, mnohé vysoké školy pořádají dny otevřených dveří. Při bližším prozkoumání ovšem častokrát zjistíme, že data prezentovaná v médiích mají ve skutečnosti zanedbatelnou informační hodnotu a mnohé dny otevřených dveří připomínají spíše reklamní kampaně než informační setkání.

Realita vysokoškolského studia se ovšem projevuje jinde – především na přednáškách, seminářích a cvičeních. Je proto více než žádoucí, aby si zájemci o studium daného oboru zkusili ještě během středoškolských studií navštívit alespoň několik přednášek na VŠ, kterou preferují. Téměř každý vysokoškolák přiznává, že jeho představa o studiu na vysoké škole byla v době před maturitou výrazně zkreslená. Mnozí studenti navíc po několika měsících strávených na VŠ otevřeně prohlašují, že by při opětovném výběru VŠ postupovali jinak než dříve.

Proč se vypravit na reálnou přednášku?

Získáte lepší a přesnější představu o oboru. Vysněný obor – z pohledu uchazeče-středoškoláka – se z perspektivy vysokoškolské posluchárny může jevit jako nepříliš zajímavý, může tomu ale být i naopak. Forma i obsah podání jednotlivých předmětů se na VŠ výrazně liší od středoškolských standardů. („...práva, o který mi tolik šlo, jsou vlastně celkem nuda, ale ta politická geografie je vlastně zajímavá věda...“)

Získáte rámcovou představu o náročnosti učiva. O mnoha oborech a fakultách kolují mezi středoškoláky nejrůznější mýty – některé „informace“ mají vyloženě podobu karikatury („...ekonomka je nejtěžší gympl v Praze...“), a nelze je tedy rozumně při rozhodování použít. Návštěvou několika úvodních přednášek, které jsou určeny prvákům, získáte daleko přesnější představu o obtížnosti studia. Poznáte atmosféru dané VŠ. Již z několika hodin na konkrétní VŠ poznáte, zda se jedná o instituci zkostnatělou či moderní, zda žije z tradice či zda se orientuje na potřeby studentů – to se v novinách většinou nedozvíte.

Získáte kontakty. Na přednášce se setkáte se svými případnými budoucími spolužáky, od nichž můžete získat cenné informace o studiu – mnohdy daleko přesnější, než se vyskytují v médiích nebo než mají k dispozici výchovní poradci na SŠ.

Nevyhodí mě někdo?

Přednášky jsou (až na velmi řídké výjimky veřejné), není problém „jít si sednout“ mezi řádné studenty – obavy z toho, že byste nebyli vítáni, opravdu nejsou na místě. Pedagogové na VŠ jsou v naprosté většině případů velice obětaví a vstřícní lidé, kteří zájem o obor velice vítají. Uvidíte, že se mezi vysokoškoláky budete cítit velmi příjemně.

Jak to v praxi provést?

  1. Najděte ve studijním plánu Vámi zvoleného oboru přednášku, která patří mezi základní a povinné předměty daného oboru (typicky se jedná o předměty obsahující v názvu slovo „úvod“ či „základy“).
  2. V informačním systému školy najděte kdy a kde se daný předmět vyučuje, případně kdo je vyučujícím.
  3. Chcete-li mít jistotu, že budete vítáni, napište krátký mail pedagogovi.
  4. ...s chutí a nadšením se vypravte se na přenášku ;-)

A ještě reálný příklad...

Představte si, že jste v kůži studenta, který má zájem o studium geografie na PřF MU, a rád by navštívil některou z přednášek vhodnou pro první ročníky. Jak máte postupovat?

  1. Najděte na stránkách Přírodovědecké fakulty studijní katalogy (PřF MU / Studium / Bakalářské a magisterské / Studijní katalogy ), zvolte katalog Geografie: http://www.sci.muni.cz/katalog/katalog2013/katalogG.pdf a dívejte se na přednášky, které jsou povinné v prvním ročníku (nejlépe v podzimním semestru).
  2. Zjistěte ze studijního plánu kódy nebo názvy předmětů, které vás zajímají a vyhledejte jej v katalogu předmětů Masarykovy univerzity (v informačním systému): https://is.muni.cz/predmety/katalog.pl
  3. Probíhá-li výuka, uvidíte v detailu zvoleného předmětu kdy a kde se koná.
  4. Předmět navštivte :-)

Vidíte, že od návštěvy přednášky Vás dělí skutečně jen pár virtuálních kroků (a několik těch skutečných...