Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 ŠVP Gymnázia Globe
 ŠVP Střední školy KNIH
 Studentská obchodní snídaně
 Ekologické konference
 Konference pro udržitelný rozvoj
 Sborníky
 Mezinárodní licence
 
 Informatika (ECDL)
 Informatika v AJ
 Biologie a biochemie
 Science
 Svět práce - projekt Krajina
 Svět práce - SŠ
 Blok přírodovědných předmětů
   (obhajoba maturitní práce)
 Blok předmětů v AJ
 Výchova k občanství
 Společensko vědní seminář – Základy společenských věd
 Dějepisně-zeměpisný seminář
 ČJ pro cizince

Školní vzdělávací program Střední školy KNIH, o.p.s.

Školní vzdělávací program Poznávat, obdivovat a šířit knihu je koncipován jako studijní obor v oblasti obchodního směru vzdělávání. Zahrnuje důkladný všeobecně vzdělávací základ, jehož hlavní součást tvoří humanitní složka – jazykové a společenskovědní vzdělávání. Nedílnou součást vzdělávacího programu tvoří odborné vzdělávání, zabezpečující získání odborných vědomostí a praktických dovedností potřebných k profesionálnímu vykonávání knihkupeckých a nakladatelských činností na úrovní úplného středního odborného vzdělání. Součástí vzdělávání je proto také praktické vyučování (odborná praxe).

Rámcový vzdělávací program je v tomto ŠVP výrazně rozšířen v oblasti humanitního a jazykového vzdělávání a dále v oboru knihovnictví.

Obecným cílem vzdělávacího programu je připravit absolventa – odborníka, odpovídajícího náročným požadavkům trhu práce, schopného přizpůsobovat se jeho podmínkám. V daném případě jde o přípravu zaměstnanců schopných kvalifikovaně a kvalitně pracovat v širokém rozsahu knihkupeckých a nakladatelských činností, popřípadě o možnost samostatného podnikání. Jako alternativní uplatnění se absolventům vzhledem k profilu ŠVP nabízí rovněž práce v knihovnách.