Produkty a výstupy projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143
 Výchova k občanství

ŠVP - Táborské soukromé gymnázium, s.r.o.

Táborské soukromé gymnázium, s.r.o. je střední škola s s gymnaziální vzdělávací nabídkou. V rámci nových ŠVP jsme nechtěli rezignovat na stávající úspěšný model – rozdělení na jednu čtyřletou třídu se všeobecným zaměřením a jednu třídu se zaměřením na živé jazyky.

Čtyřleté studium proto nadále obsahuje nabídku na oba dva typy studia. Osmileté studium je zaměřeno na živé jazyky a nově otevíraný obor šestiletého studia – evropská studia – je zaměřen na živé jazyky (AJ).

Všeobecný typ čtyřletého studia je především zaměřen na přírodovědné předměty a praktické využití studia v praxi. Tento směr je podporován rozšířenou výukou v přírodních vědách, praktickými laboratorními cvičeními v oblasti Člověk a příroda v 1. a 2. ročníku studia, následně ve výběrových seminářích ve 3. a 4. ročníku.