Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Tušíte, co znamená zkratka ISVAV? ...aneb drobné podněty pro zvídavé uchazeče II.

V minulém díle našeho našeho kratičkého seriálu jsme si ukázali, proč je dobré zajímat se o to, jaké (grantové) projekty se na dané škole řeší: z hlediska uchazeče o studium na VŠ jde o informace, které mohou pomoci při rozhodování, na kterou VŠ/fakultu si podat přihlášku/přihlášky, případně na kterou fakultu poté nastoupit. Nezmínili jsme se ovšem o tom, kde informace o grantových projektech hledat. To si ukážeme v tomto díle.

Po přečtení předchozí části našeho miniseriálu někteří z vás zajisté Nabízí se možnost procházej jednotlivé weby VŠ/fakult a hledat v jejich rámci stránky o řešených projektech. Je to samozřejmě možné, neboť mnohé z vysokých škol totiž tyto informace na svých stránkách uvádějí, nicméně nejedná se rozhodně o nejefektivnější způsob. Procházet jednotlivé weby je ovšem velmi neefektivní – i v případě malé skupiny fakult zabere tato činnost poměrně dost času – stránky jednotlivých VŠ/fakult bývají často ne zcela systematicky zorganizovány. Naštěstí pro nás však existuje databáze ISVAV, kde všechny tyto informace získáme pěkně pohromadě s možností vyhledávání. ISVAV je zkratkou za „Informační systém výzkumu a experimentálního vývoje a inovací“. Najdeme na něm souhrnné informace o všech (vědeckých a inovačních) projektech, které byly či jsou financovány z veřejných rozpočtů. V této databázi lze vyhledávat prostřednictvím webu a to prostřednictvím adresy www.isvav.cz.

Vyhledávání v databázi ISVAV

Chceme-li se zabývat projekty, bude nás na titulní stránce zajímat odkaz „CEP“. Nejedná se o pojem z oblasti zemědělství, ale opět o zkratku, tentokráte o zkratku za název „Centrální evidence projektů“. Pokud nás zajímá například, jaké projekty se realizují nebo byly realizovány na Fakultě životního prostředí, klikneme v CEPu vlevo nahoře na kartu „Subjekty ve VaVaI“. Objeví se před námi vyhledávací formulář, kde do sekce: „Podmínky pro vyhledávání: / Základní údaje / Název organizace:“ zadáme náš požadavek, tj. „Fakulta životního prostředí“ a klikneme na „Vyhledat“.

Jako výsledek se nám zobrazí seznam institucí s hledaným názvem. V tomto případě vidíme (zkuste si!), že v ČR existují dvě fakulty s názvem „Fakulta životního prostředí“ – jedna v Praze v rámci České zemědělské univerzity, druhá v Ústí nad Labem na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Rozkliknutím těchto dvou institucí zjistíme, jaké projekty se na těchto školách řešily a jaké se řeší. Zkuste si to pro fakulty, o které se zajímáte!

Co se z ISVAVu nedozvíme?

V ISVAVu jsou evidovány všechny projekty, které získaly podporu z veřejných zdrojů v ČR. Pokud daná vysoká škola získala grant od zahraničního poskytovatele (např. od nějaké evropské instituce či třeba od NATO), informace o takovémto projektu se z ISVAVu nedozvíme. Podobně jsou na tom projekty financované sice z ČR, avšak nikoliv z veřejných prostředků, ale např. ze soukromých nadací. Takovéto financování je však spíše výjimečné.

Z hlediska našeho užití, tj. Jako podkladu pro výběr VŠ, to však nejsou významná omezení. Fakulta, která dostala významný evropský vědecký grant má typicky i „hodně vyhraných grantů“ českých. Z hlediska zjišťování toho, na jaké oblasti klade ta která fakulta důraz, taktéž nejde o nic významného. Mimochodem, už víte, jaké projekty se řeší na Fakultě životního prostředí v Praze a jaké v Ústí? :-) A která z fakult jich má více?