Informace pro všechny, kdo se zajímají o studium oborů EVVO a UR

Zajímejte se o témata bakalářek II. - kde hledat? (...aneb jak dobře vybrat vysokou školu i obor II.)

V minulém díle našeho zatím krátkého seriálu jsme naznačili, že při volbě oboru je dobré podívat se i na témata bakalářských prací vypisovaných na různých oborech. Nyní se podíváme, kde tyto informace (seznamy témat) hledat.

"Bakalářské práce jsou až na některé výjimky veřejné. To ale – bohužel – neznamená, že jsou dostupné online na internetu. Přesto však v případě mnoha VŠ/fakult se lze dozvědět alespoň názvy těchto prací, případně jejich krátké anotace. V případě některých VŠ/fakult je možné dostat se i k samotným textům těchto prací i k výsledkům z jejich obhajoby.

Systém Theses.cz

Systém Theses.cz je databází či spíše katalogem všech typů kvalifikačních prací na mnoha vysokých školách v ČR. Počet škol, které se připojily do tohoto projektu kontinuálně narůstá. Hlavním protagonistou a tvůrcem tohoto systému je Masarykova univerzita, přesněji řečeno její Ústav výpočetní techniky. K tomuto systému se již připojily mnohé univerzity, namátkou jmenujme např. Univerzitu Palackého v Olomouc, Ostravskou univerzitu či Univerzitu Hradec Králové. Přesto však některé významné univerzity (např. ČVUT) chybí a informace o bakalářských a jiných pracech je zapotřebí zjišťovat jinde. Pokud tedy VŠ/fakulta, kterou jsme se rozhodli „prozkoumávat“ spolupracuje se systémem Theses.cz (který mimo jiné zajišťuje kontrolu proti plagiátorství – tedy zjednodušeně řečeno „opisování“), máme práci jednodušší.

Předpokládejme, že nás např. zajímá, jaké bakalářské práce byly řešeny na oboru Agroekologie na Zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Portál Theses.cz poskytuje jednotné vyhledávací rozhraní: na titulní stránce zvolíme "Katalogové hledání (dle školy, roku, ..." a na této stránce následně ve vyhledávacím formuláři naklikáme postupně danou fakultu (pod Jihočeskou univerzitou), jako Titul zvolíme Bc. Ještě musíme vzít do úvahy obor – pod vyhledávacím formulářem zvolíme „vše rozbalit“ a následně zaklikneme ještě obor, který nás zajímá, tj. Agroekologii. Pak už jen stiskneme tlačítko vyhledat a dostaneme se k seznamu více než 100 prací. A tak se třeba dostaneme ke stručné informaci o bakalářské práci s názvem „Redukce konfliktu mezi přemnožením kormorána v rybničních oblastech ČR a trvale udržitelným rozvojem" a mnoha dalším. Zajímají vás tato témata? Pak zvažte studium právě třeba zmiňované agroekologie. Pokud se vám témata zdají odtažitá či nezajímavá, je to impuls podívat se po jiných oborech.

Informační systémy VŠ

Univerzita Karlova nedává k dispozici možnost prohledávat seznamy bakalářských prací v rámci systému Theses.cz, nicméně témata z fakult této univerzity lze dohledat prostřednictvím jejího informačního systému: klíčová je pro nás adresa – https://is.cuni.cz/studium/dipl_st/index.php?do=main Dejme tomu, že nás zajímají bakalářské práce v oboru Ekologie a ochrana prostředí na Přírodovědecké fakultě UK. Na zmiňované stránce zvolíme fakultu, druh studia (bakalářské) a posléze ještě studijní program (obor). Po stisku tlačítka „Najdi“ se nám zobrazí seznam prací, o které nám jde. Najdeme tak třeba práci „Materiálové využití plastových odpadů“ a desítky dalších. Pokud jsme tedy nenašli „naši“ fakultu v rámci systému Theses.cz, podívejme se na stránky dotyčné univerzity a hledejme vstup do informačního systému. Informační systém s přístupem z internetu má v současné době pravděpodobně každá vysoká škola v ČR. Někdy však zjistíme, že do sekcí, které se týkají studia nemáme zvenčí přístup (že k nim mohou přistupovat pouze studenti a pedagogové, kteří jsou spjati s konkrétní fakultou).

Stránky jednotlivých VŠ, jednotlivých kateder

V případě, že se nám nepodaří dostat do příslušných částí informačního systému dané školy, nezbývá nic jiného, než pátrat dále. Takovéto hledání je však časově náročnější a hůře popsatelné. Tak je tomu například v případě Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze. Zde je nutné procházet jednotlivé součásti fakulty (tedy katedry) a na jejich stránkách hledat seznamy těchto prací. Viz třeba stránku Katedry aplikované ekologie: http://www.fzp.czu.cz/cs/?r=3241 (ve spodní části).

Zaměření

Témata bakalářských prací indikují reálné zaměření toho kterého oboru, resp. pedagogů a studentů dané fakulty. Příklad: studijní obor nese název „regionální rozvoj a správa“ a mezi tématy bakalářských prací se podezřele často vyskytují témata z oblasti cestovního ruchu. To jistě není na škodu, neboť cestovní ruch bezpochyby do kontextu regionálního rozvoje a správy patří. Některému uchazeči to může preferovat, jinému bude toto zaměření oboru spíše nesympatické.

Závěr

Je vidět, že při troše snahy se lze k naprosté většině témat řešených, resp. obhájených prací dostat, případně k nim zjistit ještě další doplňující informace. Proto, pokud váháte nad tím, na které obory si dáte přihlášku či na který obor po úspěšných přijímacích zkouškách nastoupíte, využijte možnosti udělat si plastičtější obrázek o tom, co studium daného oboru na dané fakultě znamená – právě prostřednictvím témat bakalářských prací, které řešili vaši předchůdci.